Конкурс за откуп публикација за дијаспору и регион

Позив за откуп публикација за потребе библиотека српских организација у дијаспори и у региону
Позив се шаље на основу Одлукe о суфинансирању пројеката Министарства спољних послова – Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Број: 11/2017-01/305 и 12/2017-01/217 oд 18. јула 2017. године, а у циљу реализације Пројекта развоја читалаштва на српском језику обогаћивањем књижних фондова библиотека српских организација у региону, и Пројекта развоја читалаштва на српском језику обогаћивањем књижних фондова библиотека српских организација у дијаспори, у укупном износу од 1 000 000 динара, а на основу одлуке Одбора за надзор и координацију ова два пројекта.
Удружење издавача и књижара Србије (у даљем тексту: Удружење) извршиће откуп одабраних наслова првих издања публикација објављених после 1. jануара 2015. године на српском језику у Републици Србији, у штампаној и/или електронској форми (CD/DVD издања), за библиотеке српских организација у иностранству по избору Комисије.
Спровешће се откуп публикација које треба да подстакну већу заступљеност српског језика и ћириличног писма, а у циљу очувања националног културног идентитета и јачања веза између матице и дијаспоре, из следећих категорија:
1. афирмисана дела домаће књижевности (роман, приповетка, есеј, драма, поезија);
2. издања посвећена српској култури, уметности, историји и географији;
3. књиге и уџбеници за учење српског језика;
4. књиге за децу и младе домаћих аутора;
Публикација намењена откупу треба да испуњава издавачке и библиотечке стандарде, и то:
1. мора садржати ознаку каталошког записа CIP и међународни стандардни број (ISBN), напомену са насловом оригинала и власником ауторских права код превода;
2. мора бити означено име аутора, имена других сарадника, наслов, односно наслов на изворном језику и остали подаци о изворнику ако је публикација превод, име преводиоца, које је издање по реду, име уредника публикације, назив и седиште издавача и штампарије, место и година штампања, број примерака публикације (тираж);
3. мора да буде слободна за коришћење у иностранству у складу са одговарајућим потписаним уговорима о коришћењу ауторских права;
4. књиге морају бити квалитетно одштампане и повезане;
5. електронске публикације (CD/DVD) морају бити са одштампаним библиографским подацима, упаковане у пластичну кутију.
Одлуку о избору наслова и количини публикација које ће бити откупљене за библиотеке Срба у региону и дијаспори доноси Комисија за одабир књига, на основу следећих критеријума:
1. значај публикације за очување српског језика и ћириличног писма;
2. значај публикације за очување националног идентитета Срба који живе изван матичне државе;
3. значај публикације за очување и развој српске културе у иностранству;
4. допринос који читање публикације може имати у повезивању Срба у иностранству са матицом;
5. допринос који читање публикације може имати за значајније коришћење српског језика и писма изван Србије;
6. цена публикације.
Израчунавање откупне цене публикација вршиће се тако што ће продајна књижарска цена бити умањена за 40% књижарског рабата.
Под „продајном књижарском ценом“ подразумева се продајна цена публикације у књижарама и малопродајним објектима. Обвезници ПДВ урачунавају у цену законску пореску стопу ПДВ.
Издавачи сносе трошкове достављања публикација на адресу у Београду, која ће накнадно бити одређена. Цене наведене у понуди не могу се накнадно мењати.
Издавач је дужан да као доказ о извршеној обавези Удружењу достави оверену потврду која доказује да су публикације примљене од стране овлашћеног лица у количини која је требована на откупу, и фактуру са насловима, количином и ценом испоручених публикација која буде наведена у пријави. Удружење ће средства уплатити искључиво на рачун издавача.
Издавачи подносе пријаву за конкурс електронским путем на адресу ana.galjak@gmail.com (sekretar@izdavaci.rs) као и четири примерка поштом на адресу Удружење издавача и књижара Србије, Македеонска 5, тржни центар „Стакленац“, други спрат, 11000 Београд, најкасније до 8.септембра, 2017. године.
Услови конкурса
Право учешћа на Конкурсу имају активна правна и физичка лица са седиштем на територији Републике Србије која се баве издавачком делатношћу.
Издавач приликом подношења пријаве прилаже попуњени образац Упитника за откуп публикација, који се у електронској верзији налази овде: – Upitnik_za_otkup_publikacija-2017.doc

Срећна Нова 2017!

Удружење издавача и књижара Србије наградило хуманост књигом

Волонтери су током протеклих пет година постојања Волонтерског савеза Звездаре
реализовали више од 32 000 сати и више од 13 000 услуга волонтерске подршке.
Низом активности и програма које реализују током целе године настоје да унапреде
живот суграђана. У томе им је драгоцена помоћ појединаца, институција и компанија које
спроводе концепт друштвено одговорног пословања.
Удружење издавача и књижара Србије је ове године одлучило да хуманост награди
књигом, па је у сарадњи са Градском Општином Звездара организовало донацију књига
за педесет вредних волонтера. Седам чланова Удружења издавача и књижара Србије је
узело активног учешћа, донирањем својих репрезентативних издања и тиме подржало
хуманост и наградило предан рад Волонтерског савеза.
Донацију су помогли Вукотић Медиа, Духовни луг, Лагуна, Мирослав, ЈП Службени гласник, Sezam Book, IP Book.
Донација је извршена 23. децембра, 2016. године када је поред званичне евалуације рада Волонтерског савеза уприличена и прослава током које су волонтери обрадовани књигама наших чланова.
Више о овој вести прочитајте на:
http://www.zvezdara.com/novosti/dogadjaji/3945–6000-2700-1700-.html

Одлуке о откупу књига за библиотеке Срба у региону и дијаспори

Одлуку о откупу књига за библиотеке Срба у региону могуће је преузети овде: Oдлука о откупу – РEГИОН март 2016 финал

Одлуку о откупу књига за библиотеке Срба у дијаспори могуће је преузети овде: Одлука о откупу – ДИЈАСПОРА март 2016 финал

Одлуку о додатном откупу публикација за потребе библиотека организација Срба у дијаспори могуће је преузети овде: Одлука о додатном откупу – ДИЈАСПОРА јун 2016