Одлукa о откупу публикација за потребе библиотека организација Срба у дијаспори

Имајући за циљ да се обогаћивањем фондова библиотека организација Срба у расејању омогући и подстакне значајније коришћење српског језика и писма ради очувања националног културног идентитета и јачања веза између матице и Срба у  дијаспори, а на основу одлуке 102-287/30-2019/01 Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова, од 19. јуна 2019. године о суфинансирању Пројекта развоја читалаштва на српском језику у расејању обогаћивањем књижних фондова библиотека српских организација у дијаспори Удружења издавача и књижара Србије, издавачима је упућен Позив за откуп публикација објављених после 1. јануара 2017. године за потребе библиотека српских организација у дијаспори. На основу пристиглих понуда које су издавачи доставили одговарајући на овај Позив, Комисија за откуп публикација у саставу: Слађана Ђокић (представник Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова), Ивана Николић (представник Народне библиотеке Србије) и Милан Трпковић (представник Удружења издавача и књижара Србије), извршила је избор публикација руководећи се следећим критеријумима:

  1. значај публикације за очување српског језика и ћириличног писма;
  2. значај публикације за очување националног идентитета Срба који живе изван матичне државе;
  3. значај публикације за очување и развој српске културе у иностранству;
  4. допринос који читање публикације може имати у повезивању Срба у иностранству са матицом;
  5. допринос који читање публикације може имати за значајније коришћење српског језика и писма изван Србије;
  6. цена публикације.

Комисија је размотрила тридесет седам пристиглих пријава из следећих области:

  1. афирмисана дела домаће књижевности (роман, приповетка, есеј, драма, поезија);
  2. издања посвећена српској култури, уметности, историји и географији;
  3. књиге и уџбеници за учење српског језика;
  4. књиге за децу и младе домаћих аутора;

Комисија је утврдила да пристигле пријаве испуњавају правно формалне услове за учествовање на конкурсу и на основу горе наведених критеријума, а у складу са ограниченим средствима којима располаже на овогодишњем конкурсу, Комисија за одабир књига за потребе библиотека организација Срба у дијаспори једногласно доноси одлуку да откупи укупно 932 публикацијa за потребе библиотека организација Срба у дијаспори, сагласно средствима која су одобрена од стране Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова.

Odluka o otkupu dijaspora 2019