Скупштина Удружења издавача и књижара Србије одржана је 5. децембра у  Библиотеци града Београда.

Скупштина је усвојила дневни ред и остале материјале.

  1. Предлог дневног реда
  2. Записник са претходне скупштине
  3. Извештао о раду за 2020. и 2021. годину
  4. Финансијски извештај за 2020. годину
  5. Финансијски извештај за 2021. годину
  6. Финансијски план за 2023. годину