Конкурс за откуп публикација Министарства културе

Министарство културе је расписало конкурс за откуп публикација објављених 2009. године.

Последњи рок за пријаву је 30. јун.Детаљи о конкурсу и потребни формулари налазе се на следећим адресама:

http://www.kultura.gov.rs/?jez=sc&p=5406 i

http://www.nb.rs/pages/article.php?id=19236