Одржано Саветовање о развоју издаваштва и Скупштина УИКС-а

На редовној годишњој Скупштини Удружења издавача и књижара Србије размотрени су услови и перспективе за развој издаваштва у Републици Србији.

У отвореном дијалогу између издавача и представника Министарства културе и информисања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Народне библиотеке Србије, Библиотеке града Београда, Завода за интелектуалну својину, Културне тачке ЕУ у Србији, Удружења издавача и књижара Србије и надлежних из Привредне коморе Србије истакнут је значајан допринос издавача бруто националном дохотку и запошљавању у Републици Србији, посебно младих и висококвалификованих кадрова и потцртана је важност издаваштва за свеукупни развој културе, културну разноликост и образовање.

На Скупштини је закључено да је у сарадњи са ауторским удружењима неопходно што више убрзати оснивање репрографске организације у Србији како би сви аутори и издавачи могли колективно да остварују своја законска права и да достојно живе од сопственог стваралаштва и буду равноправни са осталим грађанима који правично убирају приходе од свога рада.

Удружење издавача и књижара Србије позвало је данас надлежне за организацију Београдског сајма књига на озбиљан дијалог о будућој концепцији ове важне манифестације, указујући на досадашње пропусте и на неопходност професионалног приступа, као и на незаобилазно суштинско учешће представника струке у организацији догађаја.

Скупштина Удружења издавача и књижара Србије поздравила је активности Министарства културе и информисања које су допринеле убрзању и транспарентности процедуре откупа књига за јавне библиотеке у Србији и планирано повећање средстава за ову намену у 2014. години. Такође, благовремена одлука Министарства културе и информисања о формирању заједничког радног тела за планирање и праћење наступа на сајмовима књига у иностранству са представницима УИКС-а оцењена је као веома охрабрујућа и представља значајан искорак у овом сегменту делатности Министарства.

УИКС захтева да надлежни учине све да се куповина књига за библиотеке изузме из Закона о јавним набавкама. Удружењује апелује да се осигурају средства за куповину књига за потребе школских библиотека уз ангажовање ресорног министарства.

Скупштина Удружења издавача и књижара Србије усвојила је годишњи извештај о раду и у присуству великог броја издавача је изражено задовољство постигнутим резултатима. Међу бројним активностима удружења истакнути су: стицање пуноправног чланства у Међународном удружењу издавача и Европскoj федерацијi издавача; успешно обележавање Међународног дана књиге и ауторског права; и реализација пројеката обогаћивања фондова библиотека организација Срба у региону и дијаспори уз подршку Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону.