Удружење оснива Српску секцију ИББИ-ја

“ИББИ”, најважнија међународна организација посвећена стваралаштву књига за децу и омладину, са званичним статусом у Унеску и Уницефу и 75 националних секција широм света, на свом Управном одбору је прихватила да Српско удружење издавача и књижара формира Националну секцију ИББИ-ја у Србији. ИББИ додељује најважнију међународну награду у области дечије књиге – Медаљу Ханса Кристијана Андерсена, или “малог Нобела”. Српска секција ИББИ-ја ће предлагати кандидате за Медаљу, промовисати дела одабраних и награђених уметника и активно учествовати у активностима ИББИ-ја.  (www.ibby.org)

Дирекотрка Библиотеке града Београда је у свом писму препоручила Оснивање ИББИ секције у Србији, као пројекат Удружења Министарству културе.