Конкурс за откуп публикација за библиотеке за 2020. годину.

Министарство културе и информисања је расписало конкурс за откуп публикација за библиотеке за 2020. годину.

Конкурс траје до 6. априла 2020. године.

http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-otkup-publikacija-za-biblioteke-za-2020–godinu