О нама

Удружење издавача и књижара Србије је једино национално репрезентативно удружење издавача и књижара у чији рад су укључени готово сви важнији издавачи у држави. Удружење има 120 чланова, чији укупни годишњи промет премашује 60 милиона евра. Удружење издавача и књижара Србије има свога представника у Одбору Београдског сајма књига.

УИКС је представник српског издаваштва у Европској федерацији издавача и Међународној асоцијацији издавача.

УИКС је демократско удружење и чланови му се придружују на добровољној основи.