Скупштина Удружења издавача и књижара Србије

Редовна Скупштина Удружења издавача и књижара Србије је одржана у уторак 28. маја у Библиотеци града Београда.

На Скупштини је усвојен извештај о раду и финансијски извештај за 2018. годину. Представљени су план рада Удружења, као и финансијски план за 2019. годину. Усвојен је предлог да се Министарсту културе упути предлог са препоруком за смањење рабата приликом откупа књига, повећањем фонда за откуп књига, као и предлог да се откуп реализује два пута годишње. Усвојен је и предлог да се члановима који нису присуствовали на Скупштини упути анкета са питањима у вези рада Удружења.

Continue reading “Скупштина Удружења издавача и књижара Србије”