Допис Министарству културе у вези Откупа књига (26. 09. 2022.)

Прошло је готово две недеље од обавештења да је Министарство „у циљу регуларности конкурса именовало нову комисију” у склопу Конкурса за откуп публикација за библиотеке, а издавачи су и даље ускраћени за одређене информације и податке, за које сматрамо да су од круцијалног значаја, како за оне који су учествовали на Конкурсу, тако и за ширу јавност.

Тако и даље изостају објашњења и одговор о томе како и на који начин ће радити нова Комисија, који је њен састав и који су рокови за реализацију целокупног пројекта. Такође, остаје као непознаница и то да ли је потребно достављати нову конкурсну документацију и публикације, или ће и даље важити документација поднета приликом пријаве на конкурс (од 04.05.2022. до 03.06.2022. године).

Још једном истичемо да је од изузетног значаја и у интересу свих грађана Србије да се Откуп публикација библиотеке одржи до краја 2022. године и да се средства намењена за овогодишњи откуп морају искористити у овој буџетског години.

Молимо Министарство да нас у најкраћем могућем року обавести о свим појединостима у вези планова за реализацију Откупа, како би се издавачи, поред других текућих послова, припремили за спровођење овог важног пројекта.

Управни одбор
Удружење издавача и књижара Србије

26. 09. 2022.