ЕУ финансира издаваштво у Србији

У оквиру програма “Culture 2007-2013”, Европска Унија финансира издавачке пројекте превођења са европских језика на српски и велика већина чланова Удружења може тражити средства

Прошле године су одобрена средства већини издавача из Србије, који су послали апликацију.

 Износ гранта је око 15 евра по шлајфни (око 1800 знакова) превода и исплаћује се директно издавачу, који део средстава после исплате преводилачког хонорара може искористити и за друге активности (на пример, промоцију књиге).

Најбоље пролазе романи, односно „fiction“. Издавач може да тражи средства за до десет наслова

Рок за пријаву је фебруар 2011. Пријаве се шаљу директно Европској Комисији и не постоји ограничење средстава на националном нивоу (посебно за Србију), већ све пријаве из свих земаља одлазе “у исти бубањ”.

Посао припремања пријаве може се обавити за неколико дана.

Детаље о овом програму можете да пронађете на адреси:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/programme_guide_culture_11_2009_en.pdf

Посебно погледајте 5. поглавље “Literary translation projects”.

Формулари за апликанте су на страни : http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2010/call_strand_122_2010_en.php

Са своје стране, Удружење ће се потрудити да чланови буду што боље информисани о детаљима и могућностима овог програма, између осталог и учествовањем у будућим семинарима.

За детаљније информације, можете се обратити на следећу адресу:

Тачка културног контакта/Cultural Contact Point Serbia
Министарство културе Републике Србије
Влајковићева 3
Tel: +381 64 666 999 6
Tel/Fax: +381 11 3398 548, lok. 156/167/168
E-mail: office@ccp-serbia.org