ПДВ на електронска издања је 8%

На захтев Удружења, Министарство финансија је дало мишљење  у коме се наводи да се на промет и увоз монографских и серијских публикација, у електронском облику, ПДВ обрачунава и плаћа по посебној стопи од 8%.

У складу са Законом, посебна стопа важи за публикације у текстуалној или илустративној форми на штампаном или електронском медију, у једном или више делова, чије је издавање унапред утврђено и ограничено, а које имају ЦИП запис укључујући међународни књижни број ИСБН као његов саставни део.

Комплетан текст Мишљења можете преузети овде: Misljenje Ministarstva finansija