Суфинансирање превода италијанских аутора

Посредством Италијанског института за културу у Београду могуће је учествовати на конкурсима за суфинансирање објављивања дела италијанских аутора на српском.

 Могуће је аплицирати за два облика финансијске подршке: премија и допринос.

 Допринос се односи на дела чије се објављивање на српском планира, а која не морају бити објављена у тренутку слања пријаве. Могуће је тражити средства искључиво за трошкове превода (око 5 еура по страни). У оквиру документације за допринос потребно је доставити: пропратно писмо, ЦВ преводиоца, уговор са преводиоцем и закључен уговор са носиоцем ауторских права (на енглеском), као и примерак италијанског издања дела које се преводи.

 Премија се односи на већ објављена дела на српском, која су штампана у поседње две године. У оквиру конкурсне документације за Премију, потребно је доставити примерак одштампане књиге на српском, пропратно писмо, ЦВ преводиоца, уговор са преводиоцем, уговор са носиоцем ауторских права и прес клипинг о објављеном делу. Тражени износ може да буде већи од трошкова превода.

 Апликације се подносе до 31. марта и до 30. септембра сваке године.

 За детаљније информације можете се обратити госпођи Споменки Мајдевац из Италијанског института за културу на телефон (011) 362 9346 или путем мејла: studenti.iicbelgrado@esteri.it