О књигама за Србе у дијаспори и региону

Чланци из: Информера (13. и 14. јун 2015.), Новости (22. јун 2015.), Политике (16. јун 2015.) Informer, Novosti, Politika