Писмо Међународној асоцијацији издавача

У оквиру својих међународних активности, СУИК активно ради на унапређењу сарадње са Међународном асоцијацијом издавача (International Publishers’ Association), са којом је у сталном контакту.