Упоредна анализа активности удружења издавача и књижара у Европи са препорукама

Циљ ове студије је да се на основу анализе рада удружења издавача и књижара у Великој Британији, Француској и другим европским земљама препознају примери добре праксе, који могу да буду прилагођени особеној ситуацији на тржишту књига у Србији и да послуже у остваривању циљева Српског удружења издавача и књижара, дефинисаних у Статуту организације (члан 4).

Интегрални текст у пдф формату можете преузети одавде.

У студији ће бити анализиран и рад Међународне асоцијације издавача и Европске федерације издавача. Осим тога, биће поменуте активности и мере министарстава културе различитих земаља везане за тржиште књига и других државних тела активних у овом домену.

У анализи ће бити указано и на поклапање циљева Удружења са циљевима и задацима српских државних институција, на првом месту Министарства културе, како би био сагледан потенцијал њихове сарадње.

Имајући у виду да је задатак Удружења да „подстиче развој издавачке и књижарске делатности у Србији, служећи се при том међународним искуствима и достигнућима“, на основу упоредне анализе, биће дефинисане препоруке, које треба да омогуће ефикасан и ефективан рад СУИК-а.

Текст је организован у целине које одговарају различитим циљевима Удружења.