Позив самосталним стручњацима и сарадницима у издаваштву

Фотографија: Patrick Fore

Удружење издавача и књижара Србије стекло је статус репрезентативности Решењем о утврђивању статуса репрезентативности бр. 022-05-10/2011-06 од 20. октобра, 2011. године и у складу са тим додељује статус самосталног/не уметника/це у области издаваштва, у складу са Законом о култури (Службени гласник РС, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр.) и Правилником о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (Службени гласник РС, бр. 9/2017)

Право пријављивања на конкурс имају сви заинтересовани/е уметници/е који/е делују у области издаваштва, независно од тога да ли су у чланству УИКС-а.

Да бисте се пријавили на конкурс потребно је да доставите следећу документацију:

  1. Захтев за стицање статуса самосталног/е уметника/це (преузети одавде)
  2. Објављене наслове
  3. Копије објављених радова
  4. Биографија и детаљна библиографија са пописом објављених књига и радова
  5. Изводи из критике (опционо)
  6. Видео и аудио документација (опционо)

Наведену документацију можете доставити на адресу Удружење издавача и књижара Србије, Македонска 5/други спрат или на мејл: sekretar@izdavaci.rs

Критеријуме за стицање статуса можете погледати у Пословнику о раду Комисије за статусна питања УИКС-а (овде)

За додатне информације можете се обратити на наведену електронску адресу или путем телефона 011/334 72 34.