Скупштина Европске федерације издавача у Бечу

Слике и излагања са овог догађаја су доступни на интернет презентацији Европске  федерације издавача:

FEP-Vienna-general-assembly