Oдлуке о откупу публикација за потребе библиотека организација Срба у региону и дијаспори

Две одлуке о откупу публикација за потребе библиотека организација Срба у региону и дијаспори, које је донела Комисија за откуп публикација на основу пристиглих пријава на Позив за откуп публикација за потребе библиотека српских организација у региону и у дијаспори могу бити преузете овде:

Odluka komisije – dijaspora и

Odluka komisije – region

Информација за издаваче:

У одлукама ћете пронаћи две табеле (једну са насловима одабраним за библиотеке у региону и другу са издањима намењеним за библиотеке у дијаспори) и у свакој од њих наслове који би требало да буду откупљени.

Ради реализације и исплате молимо вас да урадите следеће:

1. Сва ваша издања која је Комисија одабрала у одговарајућим количинама (као што је наведено у одлукама) заједно са две отпремнице (једна за регион, друга за дијаспору) са свим наведеним насловима и количинама у по пет примерака доставите у понедељак 25. маја, уторак 26. маја  или среду 27. маја између 10 и 14 сати у Народну библиотеку Србије, службени улаз, (Скерлићева 1, Београд) господину Славку Поледици ( фиксни тел. 2435 603, мобилни телефон 0605388882). Господин Поледица ће прегледати књиге и сравнити их са отпремницама, потписати отпремнице и задржати по један примерак.

Књиге треба да буду спаковане у одвојене пакете на којима ће бити видно назначено ОТКУП РЕГИОН и ОТКУП ДИЈАСПОРА.

Отпремнице морају бити насловљене на следећи начин:

Народна библиотека Србије

Скерлићева 1

11000 Београд

2. Три примерка отпремница оверених у Народној библиотеци Србије, заједно са фактурама (такође, доставити одвојене фактуре за књиге наведене у одлуци за дијаспору и у одлуци за регион), у којима су наведене све књиге и количине са отпремница у складу са ценама из табела у одлукама у прилогу – доставити на адресу Удружења издавача и књижара Србије: Македонска 5, тржни центар Стакленац на Тргу Републике, 2. спрат (контакт телефон 4121359) најкасније до среде 27. маја до 15 часова.

Фактуре морају бити насловљене на следећи начин:

Удружење издавача и књижара Србије

Македонска 5

11000 Београд

ПИБ 106387896

Напомињемо да у случају достављања непотпуне или неодговарајуће документације или у случају да наслови, количине или цене на отпремницама или фактурама нису у складу са одлукама у прилогу или да документација није предата благовремено – исплата неће бити могућа.

Захваљујем вам се на сарадњи.